Prijungimas prie tinklų

Šilumos įrenginių prie šilumos perdavimo tinklų prijungimas, pertvarkymas, atjungimas vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 patvirtintomis Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėmis.

Informacija apie prijungimą prie centralizuotų šilumos tinklų

Prisijungimo-rekonstravimo techninių sąlygų paraiška