Šilumos kainos

UAB Kretingos šilumos tinklai informuoja šilumos vartotojus, kad nuo 2023 m. kovo 1 d. keičiasi centralizuotai tiekiamos šilumos kainos.

            Vadovaujantis Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – VERT) 2022 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. O3E-84 „Dėl UAB Kretingos šilumos tinklų šilumos kainų dedamųjų vienašališko nustatymo“, VERT 2022 m. rugsėjo 16 d. nutarimu Nr. O3E-1261 „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2022 m. sausio 31 d. nutarimo Nr. O3E-84 „Dėl UAB Kretingos šilumos tinklų šilumos kainų dedamųjų vienašališko nustatymo“ pakeitimo“, nuo 2023 m. kovo 1 d. taikomos centralizuotai tiekiamos šilumos kainos be PVM:

 1. šilumos vienanarė kaina (už suvartotą šilumos kiekį) – 11,23 ct/kWh:

1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 4,26 ct/kWh;

1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 6,97 ct/kWh;

1.3. papildoma dedamoji – 0 ct/kWh.

 1. šilumos dvinarės kainos dedamosios:

2.1. pastovioji dalis (mėnesio užmokestis) – 31,16 ct/kWh;

2.2. kintamoji dalis – 6,97 ct/kWh;

2.3. papildoma dedamoji – 0 ct/kWh.

Šilumos kainos, vadovaujantis galiojančiomis šilumos kainų dedamosiomis ir atsižvelgiant į technologinio kuro kainų pokytį, perskaičiuojamos kas mėnesį.

Vadovaujantis VERT 2023 m. sausio 27 d. nutarimu Nr. O3E-90 „Dėl UAB Kretingos šilumos tinklų karšto vandens kainų dedamųjų nustatymo“, nuo 2023 m. kovo 1 d. taikomos karšto vandens kainos (be PVM):

 1. vartotojams daugiabučiuose namuose – 9,17 Eur/m3:
  • pastovioji dedamoji – 0,32 Eur/m3;
  • kintamoji dedamoji – 8,85 Eur/m3.
 2. kitiems vartotojams – 8,91 Eur/m3:
  • pastovioji dedamoji – 0,32 Eur/m3;
  • kintamoji dedamoji – 8,59 Eur/m3.

Karšto vandens kainos taikomos vartotojams, kurie karšto vandens tiekėju yra pasirinkę UAB Kretingos šilumos tinklus.

Karšto vandens kainos perskaičiuojamos, keičiantis šilumos ir geriamojo vandens  kainoms.

 

Šilumos kainos 2023 m. sausio mėn. - 2023m. kovo mėn.

Šilumos kainos 2022 m. sausio mėn. - 2022 m. gruodžio mėn.

Šilumos kainos 2021 m. sausio mėn. - 2022 m. sausio mėn.

Šilumos kainos 2020 m. sausio mėn. - 2020 m. gruodžio mėn.

Šilumos kainos 2019 m. vasario mėn.- 2019 m. gruodžio mėn.

Šilumos kainos 2015 m. liepos mėn. - 2018 m. lapkričio mėn.

Šilumos kainos 2014 m. rugpjūčio mėn. - 2015 m. birželio mėn.

Šilumos kainos 2009 m. sausio mėn. - 2014 m. rugpjūčio mėn.

 

ŠILUMOS KAINOS STRUKTŪRA

ŠILUMOS BAZINĖ KAINA