Sutarčių sudarymas

Jeigu esate sudarę sutartį su UAB Kretingos šilumos tinklais iki 2019 metų, Jums rekomenduojama pasirašyti naują sutarties variantą. Pagal pakitusius teisės aktus 2019 m. UAB Kretingos šilumos tinklai parengė naujas šilumos vartojimo pirkimo ir  pardavimo sutartis.

Atsižvelgiant į vartotojų teisių apsaugos organizacijų pastabas, naujose sutartyse labiau ginami vartotojo interesai ir aiškiai įvardijami šilumos tiekėjo bei vartotojo įsipareigojimai.

Visa informacijos apie šilumos vartojimo pirkimo ir pardavimo sutartis ir jų pasirašymo tvarką bus suteikta, paskambinus telefonais (8 445) 76435 arba užsukus į UAB Kretingos šilumos tinklus (Žalioji g. 3, II aukštas, 20 kab.).

Reikalingi dokumentai sutarčiai sudaryti:

Buto savininkui:

  • asmens tapatybę liudijantis dokumentas;
  • nuosavybės teisę į butą (patalpas) patvirtinančius dokumentus (pažymą apie nekilnojamojo turto registre įregistruotus statinius (butus, patalpas) ir teises į juos arba buto inventorinę knygą).

 Buto nuomininkui:

  • asmens tapatybę liudijantį dokumentą;
  • miesto savivaldybės sprendimo kopiją apie suteiktą plotą.

 Šilumos vartojimo pirkimo - pardavimo sutartis

Daugiabučių namų savininkų bendrijų gyventojai, kurie už šilumos energiją atsiskaito ne tiesiogiai UAB Kretingos šilumos tinklams, o per savo bendriją, dėl šilumos pirkimo ir pardavimo sutarčių sudarymo tiesiogiai su UAB Kretingos šilumos tinklais, pirmiausia turi priimti sprendimą bendrijos įstatų ir/ar Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Priėmus šį sprendimą, bendrijos pirmininkas turi pateikti mūsų Bendrovės direktoriui prašymą sudaryti sutartis su butų ir kitų patalpų savininkais bei duomenis apie bendrijos butus bei jų savininkus. Sutartys su butų (patalpų) savininkais bus sudaromos, gavus visus reikalingus dokumentus.