Suvartojimas

Namo informacija

Gatvė

Suvartojimo informacija

Laikotarpis Faktinis plotas, m² Įvadinio šilumos skaitiklio rodmenų skirtumas, kWh Įvadinio karšto vandens skaitiklio rodmenų skirtumas, m³ Butuose suvartotas karšto vandens kiekis, m³ Karšto vandens nuostoliai, m³ Pastate suvartotos šilumos kiekis karštam vandeniui ruošti, kWh Išdalintas šilumos kiekis karštam vandeniui ruošti, kWh Išdalintas šilumos kiekis su nepaskirstytu karštu vandeniu, kWh Išdalintas šilumos kiekis cirkuliacijai, kWh Išdalintas šilumos kiekis šildymui, kWh Faktinis šilumos santykis, kWh/m² Maksimalaus šilumos santykis, kWh/m²