Šilumos kainos

            UAB Kretingos šilumos tinklai informuoja šilumos vartotojus, kad nuo 2024 m. liepos 1 d. keičiasi centralizuotai tiekiamos šilumos kainos.

            Vadovaujantis Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – VERT) 2024 m. kovo 25 d. nutarimu Nr. O3E-391 „Dėl UAB Kretingos šilumos tinklų koreguoto šilumos gamybos ir (ar) tiekimo pajamų bazinio lygio vienašališko nustatymo“, apskaičiuotos ir UAB Kretingos šilumos tinklų valdybos patvirtintos nuo 2024 m. liepos 1 d. centralizuotai tiekiamos šilumos kainos be PVM:

 1. šilumos vienanarė kaina (už suvartotą šilumos kiekį) – 9,23 ct/kWh:

1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 5,05 ct/kWh;

1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 4,18 ct/kWh;

 1. šilumos dvinarės kainos dedamosios:

2.1. pastovioji dalis (mėnesio užmokestis) – 36,96 Eur/mėn./kW;

2.2. kintamoji dalis – 4,18 ct/kWh;

  Šilumos kainos, atsižvelgiant į nustatytą šilumos tiekimo pajamų lygį, naudojamo kuro, elektros energijos ir vandens technologijai sąnaudų pokyčius bei kitus galutinei šilumos kainai įtaką darančius veiksnius, perskaičiuojamos kas mėnesį.

  Vadovaujantis VERT 2024 m. sausio 26 d. nutarimu Nr. O3E-95 „Dėl UAB Kretingos šilumos tinklų karšto vandens kainų dedamųjų nustatymo“, apskaičiuotos ir UAB Kretingos šilumos tinklų valdybos patvirtintos nuo 2024 m. liepos 1 d. karšto vandens kainos (be PVM):

  1. vartotojams daugiabučiuose namuose – 8,55  Eur/m3:
   • pastovioji dedamoji – 0,41 Eur/m3;
   • kintamoji dedamoji – 8,14 Eur/m3.
  2. kitiems vartotojams – 8,31 Eur/m3:
   • pastovioji dedamoji – 0,41 Eur/m3;
   • kintamoji dedamoji – 7,90 Eur/m3.

  Karšto vandens kainos taikomos vartotojams, kurie karšto vandens tiekėju yra pasirinkę UAB Kretingos šilumos tinklus.
  Karšto vandens kainos perskaičiuojamos, keičiantis šilumos ir geriamojo vandens  kainoms.

  Šilumos kainos 2024 m. sausio mėn. - 2024 m. liepos mėn.

  Šilumos kainos 2023 m. sausio mėn. - 2023 m. gruodžio mėn.

  Šilumos kainos 2022 m. sausio mėn. - 2022 m. gruodžio mėn.

  Šilumos kainos 2021 m. sausio mėn. - 2022 m. sausio mėn.

  Šilumos kainos 2020 m. sausio mėn. - 2020 m. gruodžio mėn.

  Šilumos kainos 2019 m. vasario mėn.- 2019 m. gruodžio mėn.

  Šilumos kainos 2015 m. liepos mėn. - 2018 m. lapkričio mėn.

  Šilumos kainos 2014 m. rugpjūčio mėn. - 2015 m. birželio mėn.

  Šilumos kainos 2009 m. sausio mėn. - 2014 m. rugpjūčio mėn.

   

  ŠILUMOS KAINOS STRUKTŪRA

  ŠILUMOS BAZINĖ KAINA