Mokesčių apskaičiavimo tvarka

Name sunaudoto šilumos kiekio apskaita

Visa šildymo sezono metu name sunaudota šiluma skirstoma į tris dalis:

  • Vandens pašildymui;
  • Karšto vandens temperatūrai palaikyti (cirkuliacijai).
  • Butų ir kitų patalpų šildymui.

Jeigu dalis vartotojams priklausančių patalpų šildomos dujomis, elektra arba, jei butuose įrengti individualūs šilumos apskaitos prietaisai, atsiranda 4 dalis - šilumos kiekis pastato bendrojo naudojimo patalpų šildymui.

Nešildymo sezono metu visa name sunaudota šiluma skirstomi į dvi dalis:

  • Vandens pašildymui;
  • Karšto vandens temperatūrai palaikyti (cirkuliacijai).

Namo informacija

Gatvė

Suvartojimo informacija

Laikotarpis Faktinis plotas, m² Įvadinio šilumos skaitiklio rodmenų skirtumas, kWh Įvadinio karšto vandens skaitiklio rodmenų skirtumas, m³ Butuose suvartotas karšto vandens kiekis, m³ Karšto vandens nuostoliai, m³ Pastate suvartotos šilumos kiekis karštam vandeniui ruošti, kWh Išdalintas šilumos kiekis karštam vandeniui ruošti, kWh Išdalintas šilumos kiekis su nepaskirstytu karštu vandeniu, kWh Išdalintas šilumos kiekis cirkuliacijai, kWh Išdalintas šilumos kiekis šildymui, kWh Faktinis šilumos santykis, kWh/m² Maksimalaus šilumos santykis, kWh/m²