Veiklos rezultatai

Šilumos gamybos, perdavimo ir mažmeninio aptarnavimo sąnaudos 2022m.
Šilumos gamybos, perdavimo ir mažmeninio aptarnavimo sąnaudos 2021m.
Šilumos gamybos, perdavimo ir mažmeninio aptarnavimo sąnaudos 2020m.
Šilumos gamybos, perdavimo ir mažmeninio aptarnavimo sąnaudos 2019m.
Šilumos gamybos, perdavimo ir mažmeninio aptarnavimo sąnaudos 2018m.
Šilumos gamybos, perdavimo ir mažmeninio aptarnavimo sąnaudos 2017m.
Šilumos gamybos, perdavimo ir mažmeninio aptarnavimo sąnaudos 2016m.
Šilumos gamybos, perdavimo ir mažmeninio aptarnavimo sąnaudos 2015m.
Šilumos gamybos, perdavimo ir mažmeninio aptarnavimo sąnaudos 2014m.
Šilumos gamybos, perdavimo ir mažmeninio aptarnavimo sąnaudos 2013m.
Šilumos gamybos, perdavimo ir mažmeninio aptarnavimo sąnaudos 2012m.
Šilumos gamybos, perdavimo ir mažmeninio aptarnavimo sąnaudos 2011m.

DUOMENYS APIE ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ PRIEŽIŪROS (EKSPLOATAVIMO) VEIKLĄ
Straipsnio pavadinimas Mato vnt. 2022m. 2021m. 2020m. 2019m. 2018m.   
Veiklos pajamos tūkst. Eur
123,790 115,861 123,366 106,170  103,698
Veiklos sąnaudos tūkst. Eur
109,857 103,322 109,181 100,275  96,431

Finansinių ataskaitų rinkinys ir auditoriaus išvada 2022m.
Finansinių ataskaitų rinkinys ir auditoriaus išvada 2021m.
Finansinių ataskaitų rinkinys ir auditoriaus išvada 2020m.
Finansinių ataskaitų rinkinys ir auditoriaus išvada 2019m.
Finansinių ataskaitų rinkinys ir auditoriaus išvada 2018m.
Finansinių ataskaitų rinkinys ir auditoriaus išvada 2017m.
Finansinių ataskaitų rinkinys ir auditoriaus išvada 2016m.

  RVA ir nepriklausomo auditoriaus patikros ataskaita 2022m.

  RVA ir nepriklausomo auditoriaus patikros ataskaita 2021m.

  RVA ir nepriklausomo auditoriaus patikros ataskaita 2020m.

  RVA ir nepriklausomo auditoriaus patikros ataskaita 2019m.

  RVA ir nepriklausomo auditoriaus patikros ataskaita 2018m.

  RVA ir nepriklausomo auditoriaus patikros ataskaita 2017m.

  RVA ir nepriklausomo auditoriaus patikros ataskaita 2016m.

  RVA ir nepriklausomo auditoriaus patikros ataskaita 2015m.

  RVA ir nepriklausomo auditoriaus patikros ataskaita 2014m.

  UAB Kretingos šilumos tinklai su daugiabučių namų butų savininkais yra sudarę šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) sutartis. Priežiūra atliekama vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 1-229 patvirtintu Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros tvarkos aprašu.

  Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr.T2-318 nustatyti daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalūs tarifai.

  KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS LŪKESČIŲ, SUSIJUSIŲ SU UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS KRETINGOS ŠILUMOS TINKLŲ VEIKLA

  UAB KRETINGOS ŠILUMOS TINKLAI 2022 METINIS PRANEŠIMAS (santrauka)

  Visa informacija apie konkretaus pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą (eksploatavimą), pateikiama gavus šilumos vartotojo prašymą.

  Informacija teikiama:
  tel.: (8 445) 77031,
  el.paštas: info@kresiti.lt