Bendrovės norminiai dokumentai

Steigimo dokumentai
Valdybos sprendimai
Direktoriaus įsakymai

    1. Aprašo papildymas (2016 12 30 įsakymas Nr.VI-83),

    2. Aprašo papildymas (2017 12 29 įsakymas Nr.VI-99).