Valdyba

UAB KRETINGOS ŠILUMOS TINKLŲ VALDYBA

Valdybos pirmininkas

Rūta Jakubauskienė - nepriklausoma valdybos narė

Valdybos nariai:

Vaidotas Balynas - nepriklausomas valdybos narys,

Titas Sereika - nepriklausomas valdybos narys,

Vaiva Lukoševičienė - Kretingos r. sav. administracijos Vietinio ūkio ir turto valdymo sk. vyr. specialistė,

Antanas Katinas - AB "Klaipėdos energija" generalinis direktorius.

Valdybos narių privačių ir viešųjų interesų deklaracijas galima rasti:  https://pinreg.vtek.lt