Naujienos

Nuo 2024 m. vasario 1 d. VERT nustatė karšto vandens kainos dedamąsias

2024 01 30


UAB Kretingos šilumos tinklai informuoja šilumos vartotojus, kad Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 2024 m. sausio 26 d. nutarimu Nr. O3E-95 „Dėl UAB Kretingos šilumos tinklų karšto vandens kainų dedamųjų nustatymo“ nustatė karšto vandens kainos dedamąsias, kurios įsigalioja nuo 2024 m. vasario 1 d. Dėl nustatytų naujų karšto vandens kainų dedamųjų, padidėjus pastoviajai kainos dedamajai, karšto vandens kaina didės 0,09 Eur/m3 (be PVM).

Karšto vandens kainos taikomos vartotojams, kurie karšto vandens tiekėju yra pasirinkę UAB Kretingos šilumos tinklus.