Naujienos

UAB Kretingos šilumos tinklai: kiekvienas išleistas euras turi sugrįžti nauda klientams

2023 08 29


Vienas iš svarbiausių UAB „Kretingos šilumos tinklai“ veiklos prioritetų yra kokybiškų ir patikimų paslaugų šilumos vartotojams užtikrinimas. Šilumos gamyba ir tiekimas turi būti efektyvūs, saugūs ir patikimi. Šilumos kelias nuo katilinės iki radiatoriaus privalo veikti nepriekaištingai, kaip gera vokiška autostrada.

Siekdama šių tikslų UAB „Kretingos šilumos tinklai“ nuosekliai investuoja į įmonės infrastruktūrą ir stiprina savo technologinį potencialą.

Šiomis dienomis užbaigti katilinės Nr. 2, esančios Kretingos mieste (Melioratorių g. 10), 5-ojo ir 6-ojo šilumos katilų kapitalinio remonto darbai. Abu katilai yra po 5 MW ir juose gaminama šiluma Kretingos miesto vartotojams.

Dėl teisingai pasirinktų technologinių sprendimų nuspręsta renovuoti esamus katilus ir pratęsti jų eksploatacijos laiką. Įmonės investicijos į katilinės atnaujinimą ir prakiurusių katilų prikėlimą naujam gyvenimui siekia apie 100 tūkstančių eurų.

Užtikrinus konkurenciją, pavyko gerokai sumažinti katilinės remonto darbų kainą.

Pasirinktas ekonomiškas variantas - pratęsti esamų katilų tinkamumo naudoti laiką, nes, palyginimui, dviejų naujų katilų kaina rinkoje siekia net apie 3 mln. eurų.

Atlikus numatytus darbus yra sudarytos sąlygos patikimesniam ir efektyvesniam šilumos gamybos procesui. Prie to prisidės ir liepą įrengtas sijotuvas.

Jį naudojant biokuro skiedros yra atsijojamos ir pagal dydį suformuojamos atskiros frakcijos. Tai leidžia užtikrinti kokybiškesnę kuro katilų eksploataciją.

Visą staripsnį skaitykite... čia.