Naujienos

Šilumos dalikliai ir apskaita už suvartotą šilumą šildymui

2023 11 09


Kiekviename name per atsiskaitymo laikotarpį suvartotas šilumos kiekis yra išmatuojamas šilumos apskaitos prietaisu, įrengtu pastato įvade. Jei pastate yra daugiau nei vienas šilumos vartotojas, suvartotas šilumos kiekis atskiriems vartotojams yra paskirstomas tik pagal Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos rekomenduojamus taikyti ar su ja suderintus metodus.

Vadovaujantis šiuo metu galiojančia šilumos paskirstymo metodo Nr.6 redakcija, nuo viso name patalpų šildymui sunaudoto šilumos kiekio, bendroms reikmėms atskiriama arba 18 %. kai laiptinėse įrengti šildymo prietaisai, prijungti prie pastato šildymo sistemos, arba 10 %, kai laiptinėse šildymo prietaisai teisėtai atjungti. Visas kitas šilumos kiekis patalpų šildymui paskirstomas butams, vadovaujantis ne tik ant radiatorių įrengtų šilumos daliklių rodmenimis, bet kitais metode Nr.6 numatytais namo, radiatorių, vamzdynų ir jų dalių, buto padėties ir kitais duomenimis, bei metode Nr.6 numatytais koeficientais. Visi šie parametrai yra projektuojami ir juos privalo įvertinti asmuo ar organizacija, kuriai gyventojai sutartiniu pagrindu paveda nuskaityti šilumos daliklių rodmenis ir paskirstyti name patalpų šildymui sunaudotą šilumos kiekį. Kitoks paskirstymas, nei pagal galiojantį metodą Nr.6, daugiabučiuose su šilumos dalikliais negalimas.   

Vartotojus informuojame, kad pagal teisės aktus patalpų oro temperatūra, kai sistemoje įrengti dalikliai, daugiabutyje negali būti žemesnė, nei +16⁰C, todėl ir termostatai žemesnės temperatūros nustatyti neleidžia. Jei vis tik šildymo prietaisą pavyksta išjungti ir ant radiatoriaus įrengtas daliklis nerodys šilumos sunaudojimo, nebus taip, kad už patalpų šildymą nereikės mokėti. Tokiose patalpose oro temperatūra nesusilygins su lauko oro temperatūra, nes jas šildys iš kaimyninių šildomų patalpų per atitvaras gana intensyviai sklindanti šiluma. Tai įvertinta, kuriant šilumos paskirstymo metodą Nr.6 – numatyta vadinamoji netolygaus šildymo sąlyga. Laikome, kad vartotojams daugiabučiame name priimant sprendimą modernizuoti namo šildymo sistemą ir įsirengti šilumos daliklius, turėtų būti išaiškinti visi būsimo šilumos priskyrimo butams klausimai.

Norint pilnai išnaudoti šildymo reguliavimo privalumus, reikėtų nepamiršti poros aplinkybių – termostatas turi būti horizontalioje padėtyje, radiatorius ir termostatas turi būti atviri, neuždengti užuolaidomis (jos turėtų būti tik iki palangės); vėdinant patalpą (trumpam, bet ženkliai atveriant langą), termostatą nustatyti į minimalaus šildymo padėtį.

Renovuotiems namams taikomas šilumos šildymui paskirstymo dalikliais  metodas Nr. 6     Pagal metodą Nr. 6 taikomi koeficientai :

  • šilumos kiekiui pastato bendrosioms reikšmėms nustatyti – 18% (10% – kai laiptinėse ar rūsiuose šilumos prietaisai atjungti teisėtai)
  • Šilumos kiekiui, išsiskiriančiam nuo pastato vamzdynų – 15%

Apibendrinant galima teigti, kad renovuotame name suvartotas šilumos kiekis pastatui šildyti vartotojams bus paskirstytas:

  • 67 % suvartoto šilumos kiekio – pagal daliklinę sistemą;
  • 33 % suvartoto šilumos kiekio -  pagal buto plotus.

Tolygaus šildymo koeficientų dydžiai : minimalus – 0,4 , maksimalus – 2,5.

Telefonai pasiteiravimui :  8 445 77031; 8445 75032

UAB Kretingos šilumos tinklų administracija