Naujienos

Informacija gyventojams

2023 07 25


     Šių metų liepos mėnesį Kretingos mieste atliekami katilinės Nr.2 (Melioratorių g. 10, Kretinga ) remonto darbai ir lauko šilumos tinklų hidrauliniai bandymai, kurių metu laikinai bus stabdomas šilumos tiekimas karšto vandens ruošimui vartotojams.

     Pasibaigus šildymo sezonui UAB Kretingos šilumos tinklai, siekdami išvengti galimų avarijų ir užtikrinti gyventojams patikimą šilumos tiekimą būsimo šildymo sezono metu, privalo atlikti vamzdynų profilaktiką ir pasiruošti naujam šildymo sezonui.

     Šilumos tinklų būklė tikrinama atliekant hidraulinius bandymus, nes tai reglamentuoja LR teisės aktai ir tai yra patikimas būdas nustatyti vamzdynų tvirtumą ir sandarumą. Tokie vamzdynų defektai, kaip įtrūkimai, pralaidumas lemia nepatikimą šilumos tiekimą vartotojams bei šilumos perdavimo nuostolius tinkluose.

     Ne šildymo sezono metu pašalinus vamzdynų vietose išryškintus defektus, iki minimumo sumažinama šilumos tiekimo avarijų  tikimybė šaltuoju metų laiku. Vasarą dėl hidraulinių bandymų šilumos tinkluose trumpam sustabdomas tik šilumos tiekimas karšto vandens ruošimui, o laiku neišaiškinus vamzdynų tinklų silpnų vietų ir įvykus avarijai žiemos metu, šilumos tiekimo sutrikimams pašalinti gali būti stabdomas ne tik karšto vandens tiekimas, bet ir išjungiamas pastatų  šildymas ir centralizuotos šilumos vartotojai patirtų didesnių nepatogumų.

     Siekiant operatyviau nustatyti šilumos tiekimo tinkluose ir vidaus šildymo įrenginiuose eksploatacijos metu atsiradusius pažeidimus (šilumnešio nutekėjimą), o tuo pačiu ir mažinant nuostolius,  vamzdžiuose cirkuliuojantis šilumnešis nudažomas nedideliu  fluoresceino tirpalo kiekiu, kuris vandeniui suteikia žalią atspalvį.  Esant nesandariam karšto vandens šilumokaičiui, fluoresceino dažais nudažytas šilumnešis gali patekti ir į buitinius karšto vandens vartojimo prietaisus, geriamąjį vandenį. Toks dažytas termofikacinis vanduo nėra kenksmingas sveikatai, tačiau jį gerti ar vartoti maisto ruošimui nerekomenduojama.

Vadovaujantis preparato (fluoresceino)  saugos duomenų lape nurodytais duomenimis: 

- produkto paskirtis-dažiklis skirtas pramoniniam naudojimui, termofikacinio vandens spalvinimui. 

- preparatas neklasifikuojamas kaip pavojingas, remiantis Direktyva 67/548/EEB.

- fizinė būsena – milteliai, spalva-oranžinė, be kvapo, tirpumas vandenyje apie 10 g/l. 

     Akivaizdu, kad ,vasaros sezono metu, prasidėjus šilumos tiekimo tinklų remontams, priklausomai nuo remontuojamų ruožų ilgio ir skersmens, į įrengtus projektinius šilumos tinklų drenažo tinklus išdrenuojamas didesnis „žalsvo“ termofikacinio vandens kiekis. Kadangi drenažo sistemos yra sujungtos su miesto lietaus kanalizacija, dažytas vanduo gali patekti ir į mieste esančius atvirus vandens telkinius. Tai miesto gyventojams neturėtų kelti baimės nes preparatas tikrai nekenksmingas aplinkai. Tyrimai, atlikti JAV ir Europos laboratorijose patvirtina, kad šie dažai yra augalinės kilmės, biologiškai suyrantys ir nėra toksiški aplinkai – nei faunai, nei florai, nei žmonėms.
     Mūsų bendrovė šį preparatą naudoja jau keletą dešimtmečių ir apie tai visuomenę ne kartą yra informavusi. Todėl dar kartą primename, kad pastebėjus žalią vandenį vandens telkiniuose, miesto kanalizacijos tinkluose, atskirose miesto teritorijose ar ypač gyvenamuosiuose namuose įrengtose karšto vandens sistemose, prašome miesto gyventojus informuoti apie tai UAB Kretingos šilumos tinklus tel. 8 618 44789 arba el.p. info@kresiti.lt.   Mūsų bendrovės specialistai nedelsiant pasirūpintų gedimo likvidavimu.