Naujienos

DĖL KANDIDATŲ Į UAB KRETINGOS ŠILUMOS TINKLŲ NEPRIKLAUSOMUS VALDYBOS NARIUS ATRANKOS

2022 11 07


           Kretingos rajono savivaldybės administracija inicijuoja kandidatų atranką į 1 (vieno) UAB Kretingos šilumos tinklų (juridinio asmens kodas 164294882, adresas: Žalioji g. 3, LT-97145 Kretinga) (toliau – Bendrovė) nepriklausomo valdybos nario, turinčio kompetenciją finansų (finansų valdymo, finansų analizės ar audito) srityje, pareigas iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos (iki 2025 m. lapkričio 3 d.).

Bendrovės interneto svetainės adresas: https://www.kresiti.lt/

Raštas dėl lūkesčių įmonei: https://www.kretinga.lt/dokumentai/14867

Valdybą sudarys 5 nariai. Valdybą 4 metams renka visuotinis akcininkų susirinkimas (kadencijos pradžia – 2021 m. lapkričio 4 d.).

Atlyginimas – ne mažiau 1/4 Bendrovės vadovo vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio, valdybos pirmininkui – ne mažiau 1/3 Bendrovės vadovo vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio.

Valdybos nario veiklos sutarties pavyzdinė forma patvirtinta Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. A1-1111 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės valdomos įmonės valdybos nario veiklos sutarties pavyzdinės formos patvirtinimo“: https://kretinga.lt/teisine-informacija/teises-aktai

Kandidatų į savivaldybės valdomos bendrovės kolegialų priežiūros organą vykdoma vadovaujantis: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0bf2e080199b11e58569be21ff080a8c/asr

Atrankos procedūrose dalyvauja atrankos agentūra UAB „Amber team“.

 

Kandidatai, pretenduojantys į Bendrovės nepriklausomo valdybos nario vietą, turi atitikti šiuos bendruosius, specialiuosius ir nepriklausomumo reikalavimus:

  1. Bendrieji reikalavimai:

- turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

- neatimta ir neapribota teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama ir atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;

- per pastaruosius 5 metus kandidatas nėra atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo;

- kandidatas nėra susijęs su kitais fiziniais ar juridiniais asmenimis ryšiais, dėl kurių einant kolegialaus organo nepriklausomo nario pareigas kiltų interesų konfliktas.

 

  1. Specialieji reikalavimai:

- ne mažiau nei 3 metų vadovaujamo darbo finansų valdymo, konsultavimo, finansinių paslaugų, audito srityse patirtis;

- lyderystės, komandinio darbo ir bendradarbiavimo su suinteresuotomis šalimis gebėjimai;

- darbo kolegialiuose valdymo ar priežiūros organuose patirtis (privalumas).

 

  1. Nepriklausomumo reikalavimai nustatyti Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 23(1) straipsnio 7 dalyje.

 

Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatai:

  1. Kandidato paraiška dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija;
  2. Kandidato gyvenimo aprašymas;
  3. Kandidato motyvacinis laiškas atrankos komisijai;
  4. Kandidato tapatybę patvirtinančio asmens dokumento kopija;
  5. Aukštąjį išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijos;
  6. Atrankos komisijos ir (ar) atrankos agentūros atstovų prašymu gali būti prašoma pateikti papildomus dokumentus, patvirtinančius atitiktį nurodytiems bendriesiems, nepriklausomumo ir specialiesiems reikalavimams.

 Kandidato paraiškos dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracijos forma galite parsisiųsti : čia

Kandidatų dokumentų priėmimo terminas – 20 dienų nuo atrankos paskelbimo, t. y. iki 2022 m. gruodžio 1 d. įskaitytinai.

Daugiau informacijos suteiks:

Dovilė Dabševičienė, UAB „Amber team“ personalo projektų vadybininkė, tel. 8 699 89010, el. paštu: personalas@amberstaff.com

Renata Ambrazevičienė, Kretingos rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vyr. specialistė, tel. (8 445) 40 966, el. paštas renata.ambrazeviciene@kretinga.lt.

 

Galimi kandidatavimo dokumentų pateikimo būdai:

- Asmeniškai Dubysos g. 21, Klaipėda (UAB „Amber team“). Pateikiamos dokumentų kopijos, o dokumentų originalus gali būti prašoma pateikti, jei kandidatas bus pripažintas atrankos laimėtoju;

- Paštu (registruotu laišku ar per kurjerių tarnybą) Dubysos g. 21, Klaipėda (UAB „Amber team“). Pateikiamos dokumentų kopijos, o dokumentų originalus gali būti prašoma pateikti, jei kandidatas bus pripažintas atrankos laimėtoju;

- Elektroniniu paštu: personalas@amberstaff.com, nurodant: „Atranka į UAB Kretingos šilumos tinklų nepriklausomus valdybos narius“.