Veiklos rezultatai

Duomenys apie šilumos gamybos, perdavimo ir pardavimo sąnaudas 2009m.

Duomenys apie šilumos gamybos, perdavimo ir pardavimo sąnaudas 2010m.

Duomenys apie šilumos gamybos, perdavimo ir pardavimo sąnaudas 2011m.

Duomenys apie šilumos gamybos, perdavimo ir pardavimo sąnaudas 2012m.

Duomenys apie šilumos gamybos, perdavimo ir pardavimo sąnaudas 2013m.

Duomenys apie šilumos gamybos, perdavimo ir pardavimo sąnaudas 2014m.

Duomenys apie šilumos gamybos, perdavimo ir pardavimo sąnaudas 2015m.

DUOMENYS APIE ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ PRIEŽIŪROS (EKSPLOATAVIMO) VEIKLĄ

Straipsnio pavadinimas Mato vnt. 2016m.
2015m. 2014m.
Veiklos pajamos tūkst. Eur
81,431 61,598
63,541
Veiklos sąnaudos tūkst. Eur
85,111 74,465
64,417

2014m. finansinių ataskaitų rinkinys ir auditoriaus išvada
2015m. finansinių ataskaitų rinkinys ir auditoriaus išvada
2016m. finansinių ataskaitų rinkinys ir auditoriaus išvada

Nepriklausomo audito išvada dėl 2014m. RAS ataskaitų
Nepriklausomo audito išvada dėl 2015m. RAS ataskaitų
Nepriklausomo audito išvada dėl 2016m. RAS ataskaitų

UAB Kretingos šilumos tinklai su daugiabučių namų butų savininkais yra sudarę šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) sutartis. Priežiūra atliekama vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 1-229 patvirtintu Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros tvarkos aprašu.

Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr.T2-318 nustatyti daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalūs tarifai.

Visa informacija apie konkretaus pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą (eksploatavimą), pateikiama gavus šilumos vartotojo prašymą.

Informacija teikiama:
tel. 8 445 77031,    el.paštas    info@kresiti.lt

 

Centralizuotai tiekiamos šilumos kainos nuo 2018 m. sausio 1 d.

2017.12.23

UAB Kretingos šilumos tinklai informuoja šilumos vartotojus, kad nuo 2018 m. sausio 1 d. taikomos centralizuotai tiekiamos šilumos kainos.


Visas tekstas

Darbo laikas

I - IV   8 : 00  - 17 : 00

V        8 : 00  - 15 : 45

Pietų pertrauka: 12 : 00 - 13 : 00

_______________________________________

2017m. gruodžio mėn. vidutinė lauko oro temperatūra   + 2,33 oC

______________________________________