UAB Kretingos šilumos tinklų informacija šilumos vartotojams

2019.01.02

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

NUTARIMAS

DĖL UAB KRETINGOS ŠILUMOS TINKLŲ ŠILUMOS KAINOS DEDAMŲJŲ VIENAŠALIŠKO NUSTATYMO

2018 m. gruodžio 20 d. Nr. O3E-454

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (toliau – Įstatymas) 32 straipsnio 7 dalies 1 punktu  bei Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“, įvertindama UAB Kretingos šilumos tinklų 2018 m. gruodžio 4 d. raštu Nr. R2-308 „Dėl UAB Kretingos šilumos tinklų šilumos kainos nustatymo pirmiesiems bazinės kainos galiojimo metams“ pateiktą 2018 m. lapkričio 29 d. Kretingos rajono savivaldybės tarybos posėdžio protokolo Nr. T3-10 išrašą ir atsižvelgdama į Komisijos Šilumos ir vandens departamento Šilumos bazinių kainų skyriaus 2018 m. gruodžio 11 d. pažymą Nr. O5E-356 „Dėl UAB Kretingos šilumos tinklų šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo bei valdomo turto priežiūros ir eksploatavimo darbų plano“ Komisija n u t a r i a:

1. Konstatuoti, kad Kretingos rajono savivaldybės taryba pažeidė Įstatymo 32 straipsnio 7 dalies 1 punkto nuostatą, t. y. per 30 dienų po šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo nenustatė UAB Kretingos šilumos tinklams šilumos kainos dedamųjų pirmiesiems bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams.

2. Vienašališkai nustatyti laikinas UAB Kretingos šilumos tinklams šilumos kainos dedamąsias (be pridėtinės vertės mokesčio):

2.1. šilumos (produkto) gamybos vienanarę kainą:

1.1.1. šilumos (produkto) gamybos vienanarės kainos, išreiškiamos formule 2,15 + THG,KD, dedamąsias:

2.1.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 2,15 ct/kWh;

2.1.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – THG,KD;

2.1.2. šilumos (produkto) gamybos vienanarę kainą už rezervinės galios užtikrinimo paslaugą – 0,78 ct/kWh;

2.2. šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) šilumos kainos dedamąsias:

2.2.1. vienanarės kainos, išreiškiamos formule 2,15 + TH,KD, dedamąsias:

2.2.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 2,15 ct/kWh;

2.2.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – TH,KD;

2.2.2. dvinarės kainos dedamąsias:

2.2.2.1. pastoviąją dedamąją (šilumos srauto vidutinei galiai) – 15,69 Eur/mėn./kW;

2.2.2.2. pastoviąją dedamąją (atitinkamai vartotojų grupei) – 23,02 Eur/mėn.;

2.2.2.3. kintamąją dalį – TH,KD;

2.3. šilumos perdavimo kainas:

2.3.1. vienanarės kainos, išreiškiamos formule 0,79 + THT,KD, dedamąsias:

2.3.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 0,79 ct/kWh;

2.3.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – THT,KD;

2.3.2. dvinarės kainos dedamąsias:

2.3.2.1. pastoviąją dalį (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 5,75 Eur/mėn./kW;

2.3.2.2. pastoviąją dalį (atitinkamai vartotojų grupei) – 7,00 Eur/mėn.;

2.3.2.3. kintamąją dalį – THT,KD;

2.4. mažmeninio aptarnavimo vartotojams kainą pasirinktinai: jei vartotojas pasirinko mokėti už kiekvieną realizuotiną šilumos kilovatvalandę – 0,13 ct/kWh, jei vartotojas pasirinko mokėti kaip pastovų (mėnesio) užmokestį – mažmeninio aptarnavimo bazinis pastovus (mėnesio) užmokestis 0,98 Eur/mėn./kW arba mažmeninio aptarnavimo bazinis pastovus (mėnesio) užmokestis 1,20 Eur/mėn.

3. Nustatyti dedamųjų THG,KD, TH,KD, THT,KD, TH formules:

Eil. Nr.

Dedamoji

Formulė

1.

Šilumos (produkto) gamybos ir šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) vienanarės kainos kintamoji dedamoji

THG,KD = TH,KD = 0,08 + ((6 028 × pHG, d) +
(3 620,89 × pHG, b) + (128,88 × pHG, gr ) + (25,41 × pHG, skd) + (0,29 × pHG, dyz) + (8,12 × pHG, a)) / (44 512 009 / 100)

2.

Šilumos perdavimo kainos kintamoji dedamoji

THT,KD = 0,09 + (7 540 627 x TH ) / 36 971 382

3.

Šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) vienanarė kaina

TH = 2,15 + TH,KD

čia:

pHG, d – gamtinių dujų kaina (Eur/MWh);

pHG, b – medienos kilmės biokuro kaina (Eur/tne);

pHG, gr – medienos granulių kaina (Eur/tne);

pHG, skd – suskystintų dujų kaina (Eur/tne);

pHG, dyz – dyzelino kaina (Eur/tne);

pHG, a – akmens anglies kaina (Eur/tne).

 

4. Paskirstyti:

4.1. 12 mėnesių laikotarpiui šilumos kainos dedamųjų galiojimo metu (2015 m. kovo 1 d. – 2016 m. vasario 29 d.) nesusigrąžintą 3,8 tūkst. Eur sąnaudų sumą dėl šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų sąnaudų kurui įsigyti neatitikties ir šilumos kainos dedamųjų galiojimo metu (2015 m. spalio 1 d. – 2018 m. balandžio 30 d.) dėl faktinių ir į šilumos kainą įskaičiuotų kuro kainų skirtumo nesusigrąžintą 12,3 tūkst. Eur sąnaudų sumą, iš viso sudaro 16,1 tūkst. Eur nesusigrąžintų sąnaudų, didinant šilumos kainą 0,04 ct/kWh;

4.2. 12 mėnesių laikotarpiui nuo 2015 m. kovo 1 d. iki 2017 m. gruodžio 31 d.  nesusigrąžintas 6,33 tūkst. Eur mokestinių įsipareigojimų sąnaudas, didinant šilumos kainą 0,02 ct/kWh.

Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

 

Komisijos pirmininkė                                                                      Inga Žilienė

Grįžti į naujienų sąrašą

Centralizuotai tiekiamos šilumos kainos nuo 2019 m. balandžio 1 d.

2019.03.20

UAB Kretingos šilumos tinklai informuoja šilumos vartotojus, kad nuo 2019 m. balandžio 1 d. taikomos centralizuotai tiekiamos šilumos kainos.


Visas tekstas

UAB Kretingos šilumos tinklų informacija šilumos vartotojams

2019.01.02

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2018 m. gruodžio 20 d. nutarimu Nr. O3E-454 „Dėl UAB Kretingos šilumos tinklų šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo“  vienašališkai nustatė UAB  Kretingos šilumos tinklams šilumos kainos dedamąsias, kurios įsigalios nuo 2019 m. sausio 1 d. Visas tekstas

Darbo laikas

I - IV   8 : 00  - 17 : 00

V        8 : 00  - 15 : 45

Pietų pertrauka: 12 : 00 - 13 : 00

_______________________________________
PRANEŠTI APIE KORUPCIJOS ATVEJUS
______________________________________