Katilinės Nr. 2 magistralinių šilumos tinklų rekonstrukcija Kretingos mieste

2017.08.03

04.3.2.-LVPA-K-102-01-0031

Projekto vykdytojas

UAB Kretingos šilumos tinklai

Projekto pavadinimas

Katilinės Nr. 2 magistralinių šilumos tinklų rekonstrukcija Kretingos mieste

Įgyvendinimo vieta

Kretinga

ES paramos suma

iki 50 proc. projekto vertės

Projekto vertė

547663,55  Eur, be PVM

Projekto įgyvendinimo trukmė

2017–2018 m.

 

UAB Kretingos šilumos tinklai įgyvendindama projektą „Katilinės Nr. 2 magistralinių šilumos tinklų rekonstrukcija Kretingos mieste“ pagal Lietuvos 2014-2020 m.  Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonę Nr. 04.3.2-LVPA-K-102 „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“, numato 2017-2018 m. vykdyti katilinės Nr. 2 magistralinių tinklų rekonstrukcijos darbus.

Šis projektas vykdomas siekiant sumažinti šilumos nuostolius lauko šilumos tinkluose bei didinti šilumos tiekimo patikimumą ir efektyvumą, pakeičiant 40 m. senumo tinklus naujais, gamykloje izoliuotais vamzdžiais su kontrolės sistema.  Rekonstruojamų šilumos tiekimo tinklų ilgis - 1457,77 m.

2017-07-12 pasirašyta rangos darbų sutartis su daugiametę patirtį šioje srityje turinčia bendrove UAB „Elektrėnų energetikos remontas“. Rangos sutartyje numatyta atlikti projektavimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugas, atlikti centralizuoto šilumos tiekimo tinklų rekonstravimo ir gerbūvio atstatymo darbus. Šiuo metu derinami projekto sprendiniai, darbų vykdymo grafikas, laikinų šilumos šaltinių prijungimas tiems vartotojams, kuriems dėl rekonstrukcijos negalėsime tiekti šilumos daugiau kaip 21 kalendorinę dieną. Kad dėl rekonstravimo darbų šilumos vartotojai patirtų kuo mažiau nepatogumų laikinai šiluma pastatams bus tiekiama iš katilinių Nr. 1, Žalioji g. 3 (kūrenama gamtinėmis dujomis) ir Nr. 2, Melioratorių g. 10, o taip pat dvi laikinos mobilios katilinės: prie Vilniaus g. 35, kuri tieks šilumą karšto vandens ruošimui namams Vilniaus g. 31, 33A, 35 ir Vytauto g. prie namų Vytauto g. 131 ir 129, kuri tieks šilumą karšto vandens ruošimui namams Vytauto g. 119, 121, 123, 125, 127, 129, 133.

Investicijos  į trasų atnaujinimą  leis taupyti  ne tik šilumos tinklų remonto ir eksploatavimo išlaidas, kuro sąnaudas,  bet ir prisidės prie aplinkos taršos mažinimo. Atliktos šilumos tinklų rekonstrukcijos sumažins šilumos perdavimo nuostolius tinkluose ir leis sutaupyti apie 240 MWh šilumos per metus. Atnaujintos šilumos trasos leis padidinti  saugų ir patikimą šilumos tiekimą vartotojams.

Planuojama statybos darbų pradžia šių metų rugpjūčio mėn. antroje pusėje (priklausomai nuo statybas leidžiančio dokumento gavimo datos). Darbai susiję su šilumos tiekimo sustabdymu ir paleidimu  privalės būti atlikti iki šildymo sezono pradžios, o gerbūvio atstatymo darbai nedelsiant po šilumos tiekimo paleidimo.

Kadangi darbų apimtys didelės, be to spaudžia ir terminai, rekonstrukcija bus atliekama keliuose šilumos trasų ruožuose:

  1. Nuo katilinės Nr. 2, Melioratorių g. 10 iki daugiabučio gyvenamo namo Vytauto g. 119;
  2. Nuo Kretingos stadiono, Savanorių g. 23A, pro Savanorių g. 5A ir 7A iki buvusios katilinės Nr. 6, Kretingos muziejaus teritorijoje.

Akivaizdu, kad bet kokie statybos, žemės kasimo ir kiti panašūs darbai, statybinės technikos naudojimas sukels laikinų nepatogumų šalia darbų vietos gyvenantiems miestiečiams ir įvairių įstaigų darbuotojams, tačiau tikimės ir  kviečiame visus būti pakantiems ir geranoriškai atsižvelgti į laikinus nepatogumus.

Apie laikinus šilumos tiekimo atjungimus šilumos vartotojai bus informuojami iš anksto vietinėje spaudoje, bendrovės interneto svetainėje www.kresiti.lt bei gyvenamųjų namų laiptinėse esančiuose informaciniuose stenduose.

Iškilus klausimams kviečiame susisiekti su atsakingu darbuotoju: direktoriaus pavaduotojas šilumos realizacijai Tomas Liaučys, tel. (8 445) 77153, el. p. tomas@kresiti.lt .

Grįžti į naujienų sąrašą

Centralizuotai tiekiamos šilumos kainos nuo 2018 m. spalio 1 d.

2018.09.20

UAB Kretingos šilumos tinklai informuoja šilumos vartotojus, kad nuo 2018 m. spalio 1 d. taikomos centralizuotai tiekiamos šilumos kainos.


Visas tekstas

Katilinės Nr. 2 magistralinių šilumos tinklų rekonstrukcija Kretingos mieste

2017.08.03

UAB Kretingos šilumos tinklai įgyvendindama projektą „Katilinės Nr. 2 magistralinių šilumos tinklų rekonstrukcija Kretingos mieste“ pagal Lietuvos 2014-2020 m.  Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonę Nr. 04.3.2-LVPA-K-102 „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“, numato 2017-2018 m. vykdyti katilinės Nr. 2 magistralinių tinklų rekonstrukcijos darbus.

Visas tekstas

Darbo laikas

I - IV   8 : 00  - 17 : 00

V        8 : 00  - 15 : 45

Pietų pertrauka: 12 : 00 - 13 : 00

_______________________________________
PRANEŠTI APIE KORUPCIJOS ATVEJUS
______________________________________