DUK


Atliekant daugiabučio namo  šilumos įrenginių modernizavimą, pertvarkymą, atjungimą ir (ar) prijungimą prie šilumos perdavimo tinklų būtina vadovautis 2010-10-25 LR Energetikos ministro įsakymu Nr. 1-297 patvirtintomis šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėmis (nuoroda į teisės aktą https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.40D64F4085CB/asr ). Šio teisės akto skyriuje Nr. VII. “Šilumos įrenginių pertvarkymas” yra nurodyti visi privalomi reikalavimai inžinerinių sistemų pertvarkymui.

Pagrindiniai reikalavimai inžinerinių sistemų pertvarkymui: pertvarkant sistemas suderinti su pastato valdytoju ir nepažeisti trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų reikalavimų, pateikus prašymą šilumos tiekėjui gauti prisijungimo sąlygas, parengti inžinerinių sistemų  pertvarkymo projektą (aprašą).

Konkrečią informaciją galima gauti: Tomas Liaučys, tel.: 8 445 77153, el.p. tomas@kresiti.lt

Pastato savininkas, pageidaujantis pertvarkyti pastato inžinerines sistemas, privalo organizuoti paprastojo remonto projekto (aprašo) parengimą ir teisės aktų nustatyta tvarka gauti statybą leidžiančius dokumentus. Taip pat  inžinerinių sistemų pertvarkymas neturi  pažeisti kitų pastatų, kurių šilumos įrenginiai prijungti prie pastato šilumos įrenginių, savininkų teises ir teisėtų interesų. Patalpų savininkas turi kreiptis į pastato valdytoją-administratorių dėl pritarimo pertvarkyti  šildymo ir/ar karšto vandens sistemas.  Gavus pritarimą,  patalpų savininkas, su prašymu turi kreiptis į šilumos tiekėją dėl pertvarkymo sąlygų.

Šilumos vartotojai, prieš imdamiesi žingsnių  pertvarkant šildymo ir/ar karšto vandens  sistemas visada gali ir turi kreiptis į mūsų bendrovės specialistus ir gauti nemokamą konsultaciją , kad sprendimai būtų teisėti,  efektyvūs ir  finansiškai pagrįsti. Informacija tel.: +37044577153, el.p. tomas@kresiti.lt.

Įdiegti savitarnos svetainę planuose yra, tačiau su galimais paslaugos teikėjais nepavyksta sutarti dėl kainos ir formato. Taip pat yra vilties, kad greitu metu tokios svetainės įdiegimui bus galima gauti finansinę paramą nes tai yra susiję tiek su įdiegimo, tiek su administravimo kaštais.

Jei yra sutrikimų  pastato šildymo ir/ar karšto vandens sistemose prašome apie tai informuoti tel.: 8 445 77031 ir atsakingam darbuotojui pranešti apie iškilusias problemas. Taip pat būtina nurodyti adresą.

Pagal Lietuvos higienos normą HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“ gyvenamųjų pastatų patalpų temperatūrų ribinės vertės šaltuoju metų laikotarpiu yra 18-22o C. Dėl per žemos ar aukštos temperatūros patalpose gyventojas tūrėtų kreiptis į pastato administratorių arba šildymo sistemų prižiūrėtoją. Jei pastato šildymo sistemą prižiūri mūsų bendrovė, pašome skambinti tel.: 8 445 77031 ir atsakingam darbuotojui pranešti apie defektus, nukrypimus nuo normų ar kitas problemas susijusias su šildymo ir/ar karšto vandens tiekimu.

Šildymo sezono pradžią ir pabaigą, atsižvelgdama į faktines lauko oro temperatūras, Kretingos rajone nustato Kretingos rajono savivaldybės administracija.

Šildymo sezoną galima pradėti, kai tris paras iš eilės vidutinė lauko oro temperatūra yra žemesnė už +10 °C, ir baigti, kai ši temperatūra tris paras iš eilės yra aukštesnė už +10 °C.

Taip pat primename, kad gyventojai gali patys pasirinkti, kada įjungti šildymą: jei gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkai yra tinkamai parengę savo šildymo sistemas ir neskolingi šilumos tiekėjui, turi galimybę daugumos prašymu įjungti šildymą anksčiau, nei priimamas Kretingos rajono savivaldybės administracijos sprendimas. Tai jie turi pavesti namo valdytojams – administratoriams, bendrijų pirmininkams. Apie savo sprendimą reikia pranešti šilumos tiekėjui, o šis ne vėliau kaip per 2 darbo dienas sprendimą įgyvendina arba, jeigu dėl objektyvių priežasčių nėra techninių galimybių, pateikia motyvuotą atsisakymą leisti pradėti pastato šildymą.

Šiuo metu pagal 2018-10-01 Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą, 2018/2019 m. šildymo sezono pradžia paskelbta tik ikimokyklinėse ir gydymo įstaigose bei Kretingos muziejuje.

Buvo informuotas namo pirmininkas, kad nuo birželio 16 iki 20 dienos vyks šilumos trasų hidrauliniai bandymai. Pirmininkas turėjo iškabinti skelbimus. Jeigu vamzdynai per hidraulinius bandymus netrūks, planuojame laiku tiekti šilumą karšto vandens ruošimui.

Vadovaujantis šilumos ir vartojoimo taisyklių 61 ir 62 punktais šildymo sezono pradžia ir pabaiga, atsižvelgiant į faktines lauko oro temperatūras, nustato savivaldybė. Šildymo sezoną galime baigti, kai tris paras iš eilės vidutinė lauko oro temperatūra yra aukštesnė už +10 0C.

Informuojame, kad daugiabučio namo "Pajūris" šildymas kainavo sekančiai:

lapkričio mėn. - 2,79 Lt/m² su PVM,

gruodžio mėn. - 3,99 Lt/m² su PVM.

Šiuos duomenis turi pateikti namo buhalteris.

Šilumos vartotojas norėdamas sužinoti kokio dydžio (galingumo) turi būti bute radiatorius, turi kreiptis į  savo namo bendriją arba į UAB Kretingos šilumos tinklų kontrolierių. Pagal Jūsų namo projaktą radiatorių galingumą paskaičiuoja UAB Kretingos šilumos tinklų kontrolierius.

Radiatorius turi teisę keisti tik namo prižiūrėtojas ir ne šildymo sezono metu.  Pakeitūs, darbai priduodami UAB Kretingos šilumos tinklų kontrolieriui.

Pageidaujant prisijungti vonios "gyvatuką" reikia atvykti pas mus (III aukštas, pas sekretorę). Parašyti prašymą. Nusipirkti standartinį "gyvatuką" ir jūsų pageidavimu, už atskirą mokestį, sumontuosime. Norint gauti papildomos informacijos skambinti tel. 77153

Dėl šilumos sunaudojimo sausio mėn. paanalizuokime Salantų m. kelis daugiabučius namus:

ADRESAI SUNAUDOTA ŠILUMOS kWh/m2 KAINA Lt/m2
Jaunimo g. 3 31,853 7,60
Jaunimo g. 7 25,578 6,10
Taikos g. 1 33,596 8,01

Jūsų namas per sausio mėnesį mažiausiai sunaudojo šilumos, todėl ir už šilumą mokėjote mažiau. Lyginant su kaimynais būtina žinoti buto plotą (m2) (ne kambarių skaičių), gaunamas kompensacijas už šildymą ar kitas priežastis kurios sąlygojo mažesnį mokėjimą už šilumą.

Namas per 2012 m. lapkričio mėn. šildymui sunaudojo vidutiniškai 13,402 kWh/m2. šilumos arba 13,402 x 0,228 = 3,056 Lt/m2. be PVM. Temperatūros palaikymui (karšto vandens cirkuliacijai su "gyvatuku") - 157,808 kWh butui arba 35,98 Lt be PVM.

Apgailestaujame ir atsiprašome už suteiktus nepatogumus bei patirtus nemalonius pojūčius.

Ateityje, medžio atliekos bus smulkinamos darbo dienomis ir tik darbo valandomis.

Gyventojams mokėjimo pranešimus galime pateikti tiek popieriniu, tiek elektroniniu būdu. Užpildę prašymą, jį galite išsiųsti paštu (adresu Žalioji g. 3, LT – 97145 Kretinga) arba el. paštu danute@kresiti.lt Prašymą galite užpildyti ir atvykę į UAB Kretingos šilumos tinklus.

Spalio mėn. bendrijos "Miglė" gyvatuko mokėstis 41,75 Lt su PVM,  vieno kvadratinio metro šildymo kaina 0,70 Lt  su PVM.

Karšto vandens įrengimas, rekonstravimo tvarka, reglamentuotas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 10 25 įsakymu Nr.1-297 (Žin., 2010, Nr.127-6488) patvirtintuose šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 192-200 punktuose. Kilus neaiškumams, prašome atvykti į UAB Kretingos šilumos tinklus .

Norint gauti sąskaitą elektroniniu būdu, reikia atvykti į UAB Kretingos šilumos tinklų vartotojų skyriu 20 kabinetą ir parašyti prašymą.

Centralizuotai tiekiamos šilumos kainos nuo 2022 m. vasario 1 d.

2022.01.20

UAB Kretingos šilumos tinklai informuoja šilumos vartotojus, kad nuo 2022 m. vasario 1 d. taikomos centralizuotai tiekiamos šilumos kainos.


Visas tekstas

VERT Kretingos šilumos tinklams nustatė šilumos bazinės kainos dedamąsias

2022.01.06

Valstybinei energetikos reguliavimo taryba (VERT) 2021 m. gruodžio 17 d. nutarimu Nr. O3E-1702 „Dėl UAB Kretingos šilumos tinklų šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“ nustatė UAB Kretingos šilumos tinklams šilumos bazinės kainos dedamąsias, kurios galios iki 2024 m. gruodžio 31 d.

Visas tekstas

Darbo laikas

I - IV   8 : 00  - 17 : 00

V        8 : 00  - 15 : 45

Pietų pertrauka: 12 : 00 - 13 : 00

_______________________________________

PRANEŠTI APIE KORUPCIJOS ATVEJUS

PRANEŠĖJŲ APSAUGA

______________________________________

Vidutinė lauko oro temperatūra:

GRUODŽIO mėn.  - 2,50 Co