Kaina

2018 m. gruodžio mėnesį centralizuotai tiekiamos šilumos kainos

Vadovaujantis Šilumos kainų nustatymo metodika (Žin., 2009, Nr. 92-3959, 2013, Nr. 25-1249) ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. O3-98 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės Kretingos šilumos tinklų šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo“, nuo 2018 m. gruodžio 1 d. taikomos centralizuotai tiekiamos šilumos kainos (be PVM):

1. šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, vienanarė kaina – 6,70 ct/kWh:

1.1. pastovioji dedamoji – 2,89 ct/kWh;

1.2. kintamoji dedamoji – 3,81 ct/kWh.

2. šilumos pardavimo vartotojams kaina pasirinktinai: 16,01 Eur  per mėnesį arba 0,13 ct/kWh už suvartotą šilumos kiekį.

Suminė vienanarė šilumos kaina be PVM už suvartotą šilumos kiekį  – 6,83 ct/kWh.

Šilumos kainos, vadovaujantis galiojančiomis šilumos kainų dedamosiomis ir atsižvelgiant į technologinio kuro kainų pokytį, perskaičiuojamos kas mėnesį.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2018 m. spalio 26 d. nutarimu Nr. O3E-367 „Dėl UAB Kretingos šilumos tinklų karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“ nuo 2018 m. lapkričio 1 d. nustatė karšto vandens kainos (be PVM), išreikštos formule 0,28 + Tkv kd, dedamąsias:

  1. Karšto vandens kainos pastoviąją dedamąją – 0,28 Eur/m3;
  2. Karšto vandens kainos kintamąsias dedamąsias - Tkv kd:

2.1.  karšto vandens kainos kintamosios dedamosios Tkv kd formulę vartotojams daugiabučiuose namuose:

Tkv kd = (56,31 x Tš) + (1,10 x Tgv) + (0,020 x Tgv pard);

2.2.karšto vandens kainos kintamosios dedamąją Tkv kd formulę kitiems vartotojams:

Tkv kd = (51,00 x Tš) + (1,00 x Tgv) + (0,020 x Tgv pard).

čia:

Tš – pirktos (pagamintos) šilumos kaina (Eur/kWh);

Tgv – geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina, taikoma abonentams, (Eur/m3);

Tgv pard – geriamojo vandens pardavimo kaina abonentams (Eur/apskaitos prietaisui per mėn.).

Vadovaujantis šiuo nutarimu, apskaičiuotos ir nuo 2018 m. gruodžio 1 d. taikomos karšto vandens kainos (be PVM):

vartotojams daugiabučiuose namuose – 6,62 Eur/m3,

kitiems vartotojams6,04 Eur/m3.

Karšto vandens kaina taikoma vartotojams, kurie karšto vandens tiekėju yra pasirinkę UAB Kretingos šilumos tinklus.

Karšto vandens kainos perskaičiuojamos, kintant šilumos ir geriamojo vandens  kainoms.

 

Šilumos kainos 2009 m. sausio mėn. - 2014 m. rugpjūčio mėn.

Šilumos kainos 2014 m. liepos mėn. - 2015 m. birželio mėn. (Eurais ir Litais)

Šilumos kainos 2015 m. liepos mėn. - 2018 m. gruodžio mėn. (Eurais)

ŠILUMOS BAZINĖ KAINA

Centralizuotai tiekiamos šilumos kainos nuo 2018 m. gruodžio 1 d.

2018.11.20

UAB Kretingos šilumos tinklai informuoja šilumos vartotojus, kad nuo 2018 m. gruodžio 1 d. taikomos centralizuotai tiekiamos šilumos kainos.


Visas tekstas

Vaizdo atmintinės elektros ir šilumos energijos vartotojams bei daugiabučių namų gyventojams

2018.01.23

Visas tekstas

Darbo laikas

I - IV   8 : 00  - 17 : 00

V        8 : 00  - 15 : 45

Pietų pertrauka: 12 : 00 - 13 : 00

_______________________________________
PRANEŠTI APIE KORUPCIJOS ATVEJUS
______________________________________