Kaina

2020 m. sausio mėnesį  centralizuotai tiekiamos šilumos kainos

Vadovaujantis Šilumos kainų nustatymo metodika (Žin., 2009, Nr. 92-3959, 2013, Nr. 25-1249) bei Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. gruodžio 20 d. nutarimu Nr. O3E-454 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės Kretingos šilumos tinklų šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo“, nuo 2020 m. sausio 1 d. taikomos centralizuotai tiekiamos šilumos kainos (be PVM):

1. šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, vienanarė kaina – 5,85 ct/kWh:

1.1. pastovioji dedamoji – 2,94 ct/kWh;

1.2. kintamoji dedamoji – 2,85 ct/kWh;

1.3. papildoma dedamoji - 0,06 ct/kWh.

2. mažmeninio aptarnavimo kaina pasirinktinai: jei vartotojas pasirinko mokėti už kiekvieną realizuotiną šilumos kilovatvalandę – 0,13 ct/kWh, jei vartotojas pasirinko mokėti kaip pastovų (mėnesio) užmokestį – 0,98 Eur/mėn./kW arba  1,20 Eur/mėn.

Suminė vienanarė šilumos kaina be PVM už suvartotą šilumos kiekį – 5,98 ct/kWh.

Šilumos kainos, vadovaujantis galiojančiomis šilumos kainų dedamosiomis ir atsižvelgiant į technologinio kuro kainų pokytį, perskaičiuojamos kas mėnesį.

UAB Kretingos šilumos tinklai informuoja vartotojus, kad nuo 2019 m. gruodžio 1 d. keitėsi karšto vandens kainos dedamosios. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 2019 m. lapkričio 15 d. nutarimu Nr.O3E-748 „Dėl UAB Kretingos šilumos tinklų karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“ nuo 2019 m. gruodžio 1 d. nustatė karšto vandens kainos (be PVM), išreikštos formule 0,29 + Tkv kd, dedamąsias:

  1. Karšto vandens kainos pastoviąją dedamąją – 0,29 Eur/m3;
  2. Karšto vandens kainos kintamąsias dedamąsias - Tkv kd:

2.1.  karšto vandens kainos kintamosios dedamosios Tkv kd formulę vartotojams daugiabučiuose namuose:

 

Tkv kd = (52,02 x Tš) + (1,02 x Tgv) + (0,020 x Tgv pard);

 

2.2.karšto vandens kainos kintamosios dedamąją Tkv kd formulę kitiems vartotojams:

 

Tkv kd = (51,00 x Tš) + (1,00 x Tgv) + (0,020 x Tgv pard).

čia:

Tš – pirktos (pagamintos) šilumos kaina (Eur/kWh);

Tgv – geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina, taikoma abonentams, (Eur/m3);

Tgv pard – geriamojo vandens pardavimo kaina abonentams (Eur/apskaitos prietaisui per mėn.).

 

Vadovaujantis šiuo nutarimu, apskaičiuotos ir nuo 2020 m. sausio 1 d. taikomos karšto vandens kainos (be PVM):

vartotojams daugiabučiuose namuose – 5,78 Eur/m3,

kitiems vartotojams5,68 Eur/m3.

Karšto vandens kainos taikoma vartotojams, kurie karšto vandens tiekėju yra pasirinkę UAB Kretingos šilumos tinklus.

Karšto vandens kainos perskaičiuojamos, keičiantis šilumos ir geriamojo vandens  kainoms.

Šilumos kainos 2009 m. sausio mėn. - 2014 m. rugpjūčio mėn.

Šilumos kainos 2014 m. liepos mėn. - 2015 m. birželio mėn. (Eurais ir Litais)

Šilumos kainos 2015 m. liepos mėn. - 2019 m. sausio mėn. (Eurais)

Šilumos kainos 2019 m. vasario mėn.- 2020 m. sausio mėn.

 

DVINARĖ KAINA

ŠILUMOS BAZINĖ KAINA


 

Centralizuotai tiekiamos šilumos kainos nuo 2020 m. sausio 1 d.

2019.12.20

UAB Kretingos šilumos tinklai informuoja šilumos vartotojus, kad nuo 2020 m. sausio 1 d. taikomos centralizuotai tiekiamos šilumos kainos.


Visas tekstas

Vaizdo atmintinės elektros ir šilumos energijos vartotojams bei daugiabučių namų gyventojams

2019.07.09

Visas tekstas

Darbo laikas

I - IV   8 : 00  - 17 : 00

V        8 : 00  - 15 : 45

Pietų pertrauka: 12 : 00 - 13 : 00

_______________________________________
PRANEŠTI APIE KORUPCIJOS ATVEJUS
______________________________________

Vidutinė lauko oro temperatūra:

GRUODŽIO mėn.  + 3,36 Co