Kaina

2019 m. spalio mėnesį  centralizuotai tiekiamos šilumos kainos

Vadovaujantis Šilumos kainų nustatymo metodika (Žin., 2009, Nr. 92-3959, 2013, Nr. 25-1249) bei Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. gruodžio 20 d. nutarimu Nr. O3E-454 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės Kretingos šilumos tinklų šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo“, nuo 2019 m. spalio 1 d. taikomos centralizuotai tiekiamos šilumos kainos (be PVM):

1. šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, vienanarė kaina – 5,48 ct/kWh:

1.1. pastovioji dedamoji – 2,94 ct/kWh;

1.2. kintamoji dedamoji – 2,48 ct/kWh;

1.3. papildoma dedamoji - 0,06 ct/kWh.

2. mažmeninio aptarnavimo kaina pasirinktinai: jei vartotojas pasirinko mokėti už kiekvieną realizuotiną šilumos kilovatvalandę – 0,13 ct/kWh, jei vartotojas pasirinko mokėti kaip pastovų (mėnesio) užmokestį – 0,98 Eur/mėn./kW arba  1,20 Eur/mėn.

Suminė vienanarė šilumos kaina be PVM už suvartotą šilumos kiekį – 5,61 ct/kWh.

Šilumos kainos, vadovaujantis galiojančiomis šilumos kainų dedamosiomis ir atsižvelgiant į technologinio kuro kainų pokytį, perskaičiuojamos kas mėnesį.

Vadovaujantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. spalio 26 d. nutarimu Nr. O3E-367 „Dėl UAB Kretingos šilumos tinklų karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“, nuo 2019 m. spalio 1 d. taikomos karšto vandens kainos (be PVM):

vartotojams daugiabučiuose namuose – 6,00 Eur/m3,

kitiems vartotojams5,48 Eur/m3.

Karšto vandens kainos taikoma vartotojams, kurie karšto vandens tiekėju yra pasirinkę UAB Kretingos šilumos tinklus.

Karšto vandens kainos perskaičiuojamos, keičiantis šilumos ir geriamojo vandens  kainoms.

Šilumos kainos 2009 m. sausio mėn. - 2014 m. rugpjūčio mėn.

Šilumos kainos 2014 m. liepos mėn. - 2015 m. birželio mėn. (Eurais ir Litais)

Šilumos kainos 2015 m. liepos mėn. - 2019 m. sausio mėn. (Eurais)

Šilumos kainos 2019 m. vasario mėn.- 2019 m. spalio mėn.

 

DVINARĖ KAINA

ŠILUMOS BAZINĖ KAINA


 

Šildymo sezono pradžia

2019.10.03

Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, nuo 2019 m. spalio 3 d pradedamas 2019–2020 metų šildymo sezonas.

Visas tekstas

Centralizuotai tiekiamos šilumos kainos nuo 2019 m. spalio 1 d.

2019.09.19

UAB Kretingos šilumos tinklai informuoja šilumos vartotojus, kad nuo 2019 m. spalio 1 d. taikomos centralizuotai tiekiamos šilumos kainos.


Visas tekstas

Darbo laikas

I - IV   8 : 00  - 17 : 00

V        8 : 00  - 15 : 45

Pietų pertrauka: 12 : 00 - 13 : 00

_______________________________________
PRANEŠTI APIE KORUPCIJOS ATVEJUS
______________________________________

Vidutinė lauko oro temperatūra:

RUGSĖJO mėn.  + 12,69 Co