Kaina

2021 m. gruodžio mėnesį  centralizuotai tiekiamos šilumos kainos

Vadovaujantis Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2021 m. spalio 7 d. nutarimu Nr. O3E-1279 „Dėl UAB Kretingos šilumos tinklų šilumos kainų dedamųjų vienašališko nustatymo“, nuo 2021 m. gruodžio 1 d. taikomos centralizuotai tiekiamos šilumos kainos (be PVM):

1. šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, vienanarė kaina – 8,08 ct/kWh:

1.1. pastovioji dedamoji – 3,85 ct/kWh;

1.2. kintamoji dedamoji – 4,18 ct/kWh;

1.3. papildoma dedamoji - 0,05 ct/kWh.

2. mažmeninio aptarnavimo kaina pasirinktinai: jei vartotojas pasirinko mokėti už kiekvieną realizuotiną šilumos kilovatvalandę – 0,17 ct/kWh, jei vartotojas pasirinko mokėti kaip pastovų (mėnesio) užmokestį – 1,22 Eur/mėn./kW arba  1,49 Eur/mėn.

Suminė vienanarė šilumos kaina be PVM už suvartotą šilumos kiekį – 8,25 ct/kWh.

Šilumos kainos, vadovaujantis galiojančiomis šilumos kainų dedamosiomis ir atsižvelgiant į technologinio kuro kainų pokytį, perskaičiuojamos kas mėnesį.

Vadovaujantis Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2021 m. spalio 7 d. nutarimu Nr. O3E-1280 „Dėl UAB Kretingos šilumos tinklų karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“, nuo 2021 m. gruodžio 1 d. taikomos karšto vandens kainos (be PVM):

vartotojams daugiabučiuose namuose – 7,06 Eur/m3,

kitiems vartotojams6,86 Eur/m3.

Karšto vandens kainos taikoma vartotojams, kurie karšto vandens tiekėju yra pasirinkę UAB Kretingos šilumos tinklus.

Karšto vandens kainos perskaičiuojamos, keičiantis šilumos ir geriamojo vandens  kainoms.

 

Šilumos kainos 2009 m. sausio mėn. - 2014 m. rugpjūčio mėn.

Šilumos kainos 2014 m. liepos mėn. - 2015 m. birželio mėn. (Eurais ir Litais)

Šilumos kainos 2015 m. liepos mėn. - 2019 m. sausio mėn. (Eurais)

Šilumos kainos 2019 m. vasario mėn.- 2019 m. gruodžio mėn.

Šilumos kainos 2020 m. sausio mėn. - 2020 m. gruodžio mėn.

Šilumos kainos 2021 m. sausio mėn. - 2021 m. gruodžio mėn.

 

ŠILUMOS KAINOS STRUKTŪRA

ŠILUMOS BAZINĖ KAINA


 

Centralizuotai tiekiamos šilumos kainos nuo 2021 m. gruodžio 1 d.

2021.11.23

UAB Kretingos šilumos tinklai informuoja šilumos vartotojus, kad nuo 2021 m. gruodžio 1 d. taikomos centralizuotai tiekiamos šilumos kainos.


Visas tekstas

Įvyko pirmasis UAB Kretingos šilumos tinklų valdybos posėdis

2021.11.17

2021 m. lapkričio 16 d. įvyko pirmas naujai suformuotos UAB Kretingos šilumos tinklų valdybos posėdis. Lapkričio 4 d. buvo išrinkti ir 4 metų kadencijai patvirtinti UAB Kretingos šilumos tinklų valdybos nariai: Rūta Jakubauskienė (nepriklausoma narė), Vaidotas Balynas (nepriklausomas narys), Titas Sereika (nepriklausomas narys), AB „Klaipėdos energija“ generalinis direktorius Antanas Katinas ir Kretingos rajono savivaldybės administracijai atstovaujanti Vaiva Lukošienė. Visas tekstas

Darbo laikas

I - IV   8 : 00  - 17 : 00

V        8 : 00  - 15 : 45

Pietų pertrauka: 12 : 00 - 13 : 00

_______________________________________
PRANEŠTI APIE KORUPCIJOS ATVEJUS
______________________________________

Vidutinė lauko oro temperatūra:

SPALIO mėn.  8,50 Co