Dvinarė kaina

2019 01 24

DVINARĖ KAINA

Šilumos kainos yra vienanarės arba dvinarės. Šilumos vartotojas moka už suvartotą šilumos energiją nustatytą vienanarę arba dvinarę kainą pasirinktinai. Šilumos vartotojas, pateikęs prašymą šilumos tiekėjui prieš vieną mėnesį, ne šildymo sezono metu gali pasirinkti vienanarę arba dvinarę kainą. Kaina gali būti keičiama ne dažniau kaip kartą per vienerius metus ir turi galioti ne trumpiau nei vienerius metus. Vartotojui nepareiškus pageidavimo dėl šilumos kainos taikymo, taikoma vienanarė šilumos kaina.

Nuo 2018 m. spalio 1 d. įsigaliojo Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 1 dalies pataisos, numatančios privalomą vartotojų atsiskaitymą už šilumą pagal dvinarę šilumos kainą, jeigu pastato šildymo ir (ar) karšto vandens sistema yra mišri (kombinuota), naudojanti centralizuotai pagamintą šilumą ir alternatyvią energiją ar kuro rūšį (šilumos siurblius, saulės kolektorius ir pan.).

Šilumos dvinarę kainą sudaro pastovioji ir kintamoji dalis.

Mokestis už šilumą pagal dvinarės šilumos kainos pastoviąją dalį mokamas kiekvieną mėnesį visus metus už vidutinę šilumos galią, ją dauginant iš tą mėnesį galiojančios dvinarės šilumos kainos pastoviosios dedamosios. Vidutinė šilumos vartojimo galia nustatoma individualiai konkrečiam vartotojui (butui). Maksimalus laikotarpis, kuriam apskaičiuojama šilumos suvartojimo galia, yra trys paskutiniai metais, neskaičiuojant einamųjų, pavyzdžiui, jei dvinarė kaina pradėta taikyti nuo 2019 metų, vartojimo galia bus apskaičiuota 2016, 2017 ir 2018 metais suvartotos šilumos energijos (šildymui, karšto vandens ruošimui ir karšto vandens temperatūros palaikymui) vidurkį dalinant iš metų valandų skaičiaus (8760 val.). Šilumos suvartojimo galia gali būti apskaičiuota ir vertinant trumpesnį laikotarpį, jei jo metu buvo priimti sprendimai, iš esmės keičiantys šilumos suvartojimą.

Mokestis už šilumą pagal dvinarės šilumos kainos kintamąją dalį kas mėnesį paskaičiuojamas konkretaus pastato įvade įrengtu šilumos skaitikliu suskaičiuotą šilumos kiekį dauginant iš dvinarės šilumos kainos kintamos dalies arba atskiro buto daugiabučiame name atveju – pagal šilumos paskirstymo metodą butui priskirtą šilumos kiekį dauginant iš dvinarės šilumos kainos kintamos dalies.

Centralizuotai tiekiamos šilumos kainos nuo 2022 m. vasario 1 d.

2022.01.20

UAB Kretingos šilumos tinklai informuoja šilumos vartotojus, kad nuo 2022 m. vasario 1 d. taikomos centralizuotai tiekiamos šilumos kainos.


Visas tekstas

VERT Kretingos šilumos tinklams nustatė šilumos bazinės kainos dedamąsias

2022.01.06

Valstybinei energetikos reguliavimo taryba (VERT) 2021 m. gruodžio 17 d. nutarimu Nr. O3E-1702 „Dėl UAB Kretingos šilumos tinklų šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“ nustatė UAB Kretingos šilumos tinklams šilumos bazinės kainos dedamąsias, kurios galios iki 2024 m. gruodžio 31 d.

Visas tekstas

Darbo laikas

I - IV   8 : 00  - 17 : 00

V        8 : 00  - 15 : 45

Pietų pertrauka: 12 : 00 - 13 : 00

_______________________________________

PRANEŠTI APIE KORUPCIJOS ATVEJUS

PRANEŠĖJŲ APSAUGA

______________________________________

Vidutinė lauko oro temperatūra:

GRUODŽIO mėn.  - 2,50 Co