ŠILUMOS KAINOS STRUKTŪRA

2020 11 19

Centralizuoto šilumos tiekimo (CŠT) sektoriuje taikomas bazinių kainų kainodaros principas, kurio esmė yra ta, kad kiekvienai CŠT įmonei nustatomos ilgalaikės (3–5 metams) šiluminės energijos kainos. Šios kainos kasmet perskaičiuojamos, jei kinta parduotos šilumos kiekis, infliacija, keičiasi kuro struktūra ir kiti faktoriai.

Šilumos bazinė kaina susideda iš dviejų dalių: pastoviosios ir kintamosios. Šios dedamosios perskaičiuojamos kartą per metus, o kas mėnesį vartotojams taikoma šilumos kaina koreguojama atsižvelgiant į įsigyto kuro kainas. Pastoviąsias sąnaudas sudaro darbo užmokesčio, nusidėvėjimo, remontų, materialinės ir kitos sąnaudos bei pelnas. Pastoviąsias sąnaudas įmonės patiria nepriklausomai nuo pagaminto ir vartotojams patiekto šilumos kiekio. Šių sąnaudų dydį  kontroliuoja ir nustato Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Kintamąsias sąnaudos sudaro kuras šilumos gamybai, iš nepriklausomų šilumos gamintojų pirkta šiluma, elektros energija ir termofikacinio vandens paruošimas. Šios sąnaudos kinta priklausomai nuo reikiamo pagaminti ir patiekti į šilumos perdavimo tinklus šilumos kiekio.

Galutinei šilumos kainai, kurią vartotojas moka, įtaką daro šilumos gamybos, šilumos perdavimo ir mažmeninio aptarnavimo kaina (pardavimo kaina).

Centralizuotai tiekiamos šilumos kainos nuo 2022 m. vasario 1 d.

2022.01.20

UAB Kretingos šilumos tinklai informuoja šilumos vartotojus, kad nuo 2022 m. vasario 1 d. taikomos centralizuotai tiekiamos šilumos kainos.


Visas tekstas

VERT Kretingos šilumos tinklams nustatė šilumos bazinės kainos dedamąsias

2022.01.06

Valstybinei energetikos reguliavimo taryba (VERT) 2021 m. gruodžio 17 d. nutarimu Nr. O3E-1702 „Dėl UAB Kretingos šilumos tinklų šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“ nustatė UAB Kretingos šilumos tinklams šilumos bazinės kainos dedamąsias, kurios galios iki 2024 m. gruodžio 31 d.

Visas tekstas

Darbo laikas

I - IV   8 : 00  - 17 : 00

V        8 : 00  - 15 : 45

Pietų pertrauka: 12 : 00 - 13 : 00

_______________________________________

PRANEŠTI APIE KORUPCIJOS ATVEJUS

PRANEŠĖJŲ APSAUGA

______________________________________

Vidutinė lauko oro temperatūra:

GRUODŽIO mėn.  - 2,50 Co