ŠILUMOS KAINOS STRUKTŪRA

2020 11 19

Centralizuoto šilumos tiekimo (CŠT) sektoriuje taikomas bazinių kainų kainodaros principas, kurio esmė yra ta, kad kiekvienai CŠT įmonei nustatomos ilgalaikės (3–5 metams) šiluminės energijos kainos. Šios kainos kasmet perskaičiuojamos, jei kinta parduotos šilumos kiekis, infliacija, keičiasi kuro struktūra ir kiti faktoriai.

Šilumos bazinė kaina susideda iš dviejų dalių: pastoviosios ir kintamosios. Šios dedamosios perskaičiuojamos kartą per metus, o kas mėnesį vartotojams taikoma šilumos kaina koreguojama atsižvelgiant į įsigyto kuro kainas. Pastoviąsias sąnaudas sudaro darbo užmokesčio, nusidėvėjimo, remontų, materialinės ir kitos sąnaudos bei pelnas. Pastoviąsias sąnaudas įmonės patiria nepriklausomai nuo pagaminto ir vartotojams patiekto šilumos kiekio. Šių sąnaudų dydį  kontroliuoja ir nustato Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Kintamąsias sąnaudos sudaro kuras šilumos gamybai, iš nepriklausomų šilumos gamintojų pirkta šiluma, elektros energija ir termofikacinio vandens paruošimas. Šios sąnaudos kinta priklausomai nuo reikiamo pagaminti ir patiekti į šilumos perdavimo tinklus šilumos kiekio.

Galutinei šilumos kainai, kurią vartotojas moka, įtaką daro šilumos gamybos, šilumos perdavimo ir mažmeninio aptarnavimo kaina (pardavimo kaina).

Centralizuotai tiekiamos šilumos kainos nuo 2021 m. rugsėjo 1 d.

2021.08.23

UAB Kretingos šilumos tinklai informuoja šilumos vartotojus, kad nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. taikomos centralizuotai tiekiamos šilumos kainos.


Visas tekstas

UAB KRETINGOS ŠILUMOS TINKLŲ KLIENTŲ DĖMESIUI!

2021.08.22

Atsižvelgiant į situaciją Lietuvoje dėl COVID-19 ligos plitimo, UAB Kretingos šilumos tinklai praneša, kad valstybės lygio ekstremalios situacijos laikotarpiu laikinai keičia klientų aptarnavimo tvarką ir bendrovės patalpose priims tik iš anksto užsiregistravusius klientus ir tik tuos, kurių klausimų bei problemų negalima išspręsti nuotoliniu būdu, t.y. telefonu ar elektroniniu paštu.


Visas tekstas

Darbo laikas

I - IV   8 : 00  - 17 : 00

V        8 : 00  - 15 : 45

Pietų pertrauka: 12 : 00 - 13 : 00

_______________________________________
PRANEŠTI APIE KORUPCIJOS ATVEJUS
______________________________________

Vidutinė lauko oro temperatūra:

RUGPJŪČIO mėn.  15,24 Co